Projekt Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych (generycznych) w Erze Cyfrowej realizowany jest na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Jacek Kotus
Wykonawcy: dr Tomasz Sowada, dr Michał Rzeszewski

adres: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, Polska
e-mail: tatra@amu.edu.pl
telefon: 61 829 62 51

Projekt finansowany jest ze środków NCN nr umowy: 2018/31/B/HS4/00059.