Projekt Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych (generycznych) w Erze Cyfrowej łączy ze sobą w sposób interdyscyplinarny trzy kategorie pojęciowe: miejsce, komunikacja społeczna oraz era cyfrowa. Proponowana przez nas koncepcja „miejsc generycznych” odwołuje się bezpośrednio do tradycji dyskusji naukowej dotyczącej kategorii nie-miejsc. Koncepcję miejsc generycznych traktujemy jako pomost między europejskim spojrzeniem Auge „non-places” (1995) i bardziej rozpowszechnionym w debacie amerykańskiej ujęciem Relpha „placelessness” (1976). Stawiamy przy tym tezę, iż współcześnie tj. w erze cyfrowej, obie koncepcje wymagają nowego podejścia i redefinicji. W związku z rozwojem mediów społecznościowych oraz zmianą roli komunikacji społecznej chcemy spojrzeć na miejsca generyczne właśnie poprzez procesy komunikacyjne powiązane z tymi przestrzeniami. Robimy to badając treści i konteksty komunikacyjne powiązane z miejscami generycznymi.

Projekt finansowany jest ze środków NCN nr umowy: 2018/31/B/HS4/00059.